Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


POIG.04.03.00-00-A60/12
„Wdrożenie nowego technologii procesu suszenia drewna”

POIG.08.02.00-18-209/13
„Wdrożenie systemu B2B wspomagającego procesy biznesowe realizowane przez firmę PANMAR i jej partnerów”

polska-wschodnia.png

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020


POPW.01.03.01-18-0026/16
„Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego drewna z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni”

POPW.01.04.00-18-0054/16
„Wzrost konkurencyjności Firmy PANMAR sp. jawna, poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem”

program-regionalny.png

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020


RPPK.01.04.01-18-0569/16
„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”