car

03.04.2015

Wesołego Alleluja!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.04.2015r.

 

* Godziny otwarcia SKP 06:00 - 18:00

* Godziny otwarcia Serwisu Samochodowego 07:00 - 19:00


W dniu 04.04.2015r.  NIECZYNNE

czytaj więcej

25.02.2015

Dopuszczenie do ruchu drogowego w Polsce samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie

28 stycznia 2015 r. na posiedzeniu Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji została podjęta decyzja o objęciu procedurą notyfikacji przez Komisję Europejską dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

  • Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
  • Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Projekty rozporządzeń umożliwiających dopuszczenie do ruchu drogowego w Polsce samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie zostaną skierowane do podpisu Ministra Infrastruktury i Rozwoju po zakończeniu procedury notyfikacji.

Notyfikacja daje możliwość wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej zaopiniowania nowych przepisów technicznych nie będących implementacją prawa unijnego, a jedynie regulacjami krajowymi. W Polsce koordynatorem krajowego systemu do spraw notyfikacji jest Minister Gospodarki, który przekaże przedmiotowe projekty do Komisji Europejskiej.

 

Źródło: MIR

 

Projekt Rozporządzenia na stronie internetowej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/248682/katalog/248720#248720

czytaj więcej

23.02.2015

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DANEGO POJAZDU W CELU DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO POJAZDU ALBO DOPUSZCZENIA INDYWIDUALNEGO WE POJAZDU

czytaj więcej