car

19.02.2015

SPRAWNE OŚWIETLENIE W MOIM SAMOCHODZIE „JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY”

W dniu 8 października 2012 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996 ze zm.).

Rozporządzenie to pozwala na klasyfikację zauważonych usterek ze względu na ich charakter, wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Możemy wyróżnić trzy grupy usterek:

I grupa- usterki drobne (UD)

II grupa- usterki istotne (UI)

III grupa- usterki stwarzające zagrożenie (USZ)

Ponad dwuletni okres obowiązywania tego rozporządzenia skłonił nas do dokonania analizy, jakie usterki najczęściej występują w samochodach i innych pojazdach, które zostały poddane badaniom technicznym w naszej stacji. Już sam tytuł tego opracowania wskazuje, że najczęstsze usterki występujące w pojazdach dotyczą OŚWIETLENIA. Niesprawne oświetlenie stanowi 70% odnotowanych przez nas usterek, a najczęściej powtarzającymi się niedomaganiami są:

1. usterki podświetlenia tablicy rejestracyjnej

2. usterki świateł przeciwmgłowych przednich lub tylnych

3 usterki świateł hamowania „STOP”

4. usterki świateł cofania

Pocieszającym jednak jest fakt, iż wskazane powyżej usterki, według klasyfikacji zamieszczonej w ww. rozporządzeniu, można zaliczyć do pierwszej grupy, czyli tzw. usterki drobne (UD).

Wśród usterek istotnych (UI), skutkujących negatywnym wynikiem badania, występują usterki świateł pozycyjnych, a także świateł mijania i drogowych. Jednak profesjonalizm naszych diagnostów a także przychylność i zaangażowanie w wymianę uszkodzonych źródeł światła pozwala, aby pojazd opuścił stację kontroli sprawny i z aktualnym badaniem technicznym.

Jak dużą rolę na Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym odgrywa sprawne oświetlenie pojazdu potwierdza zasada „JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY”. Wielu użytkowników pojazdów, jak wskazuje nasza statystyka, bagatelizuje jednak prostą czynność jaką jest SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ŚWIATEŁ. Sprawdzenie prawidłowego działania świateł jest bardzo proste i można go dokonać w każdym momencie, nawet gdy pojazd uczestniczy w ruchu. Zatrzymując się bowiem za innym pojazdem na skrzyżowaniu możemy zaobserwować odbicie naszych świateł w tylnej części samochodu nas poprzedzającego. Możemy do tego celu wykorzystać także inne obiekty np. drzwi lub ściany garażu i inne podobne elementy budowlane. Ustawiając natomiast pojazdu tyłem do takiego obiektu (stanowiącego ekran) możemy sprawdzić światło „STOP” lub tylne światło przeciwmgłowe. Ponadto wiele nowoczesnych samochodów jest wyposażonych w systemy diagnozujące niesprawności układu oświetlenia, co bardzo ułatwia wykrycie usterki. Każdą usterkę bezpośrednio zauważoną przez nas czy też wskazaną przez system diagnozujący oświetlenie powinniśmy jak najszybciej usunąć w miarę posiadanych umiejętności lub udać się do najbliższego serwisu samochodowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w działaniu oświetlenia, zawsze można się zwracać o pomoc pracowników Naszej Stacji lub Serwisu Samochodowego.

Na zakończenie mała puenta.

Każdy z nas uczestniczył w różnego rodzaju egzaminach potwierdzających nabytą wiedzę lub umiejętności a wynik egzaminu w głównej mierze zależał od stopnia przygotowania. Chcemy mocno zaznaczyć, iż BADANIE TECHNICZNE POJAZDU to bardzo ważny egzamin dla pojazdu a przede wszystkim dla jego właściciela. Pamiętajmy więc o właściwym przygotowaniu pojazdu do cyklicznego testu, jakim jest badanie techniczne.

 

P.S.

Przypominamy posiadaczom pojazdów (w szczególności posiadającym w swoich samochodach światła do jazdy dziennej) o obowiązku stosowania się do art. 30 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), który w okresie jesienno-zimowym, obfitującym w mgliste dni, nabiera większego znaczenia. Art. 30 nakazuje bowiem kierującemu pojazdem silnikowym, przy poruszaniu się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, używania świateł mijania lub przeciwmgłowych przednich, albo obu tych świateł jednocześnie. Dodatkowo światło przeciwmgłowe tylne można używać jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50m.

Pamiętajmy o tym, w myśl zasady „JESTEM WIDOCZNY JESTEM BEZPIECZNY”

 

Opracowanie własne

czytaj więcej

09.02.2015

Procedura badań "anglików" w I kwartale 2015r

W pierwszym kwartale tego roku należy spodziewać się zmian w prawie związanym z możliwością rejestracji pojazdów konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu lewostronnego. Ukażą się dwa rozporządzenia: jedno- zmieniające warunki techniczne pojazdów, drugie- określające zakres i sposób przeprowadzania badań "anglików".
Tekst obu rozporządzeń będzie dostępny na naszej stronie wkrótce po ich ogłoszeniu.

http://panmar.pl/moto/#index.php/aktualnosci

czytaj więcej

23.01.2015

PROMOCJA W DNIACH OD 28 STYCZNIA DO 4 LUTEGO 2015r

czytaj więcej